facebook QR

aktualnościPrzebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

Miło nam poinformować, iż w dn. 12.08.2020 r. została podpisana umowa z Gminą Kozienice na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”  w zakresie przebudowy targowiska miejskiego oraz dostawa i montaż wyposażenia obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2021 r.  
Rozbudowa ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego w Radomiu z budową miejsc postojowych oraz rozbudową infrastruktury technicznej towarzyszącej

Rozbudowa ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego w Radomiu z budową miejsc postojowych oraz rozbudową infrastruktury technicznej towarzyszącej

Trwają roboty  przy rozbudowie fragmentów ulic gen. Józefa Bema, gen. Jakuba Jasińskiego i gen. Józefa Sowińskiego na osiedlu XV-lecia. Zaawansowanie poszczególnych prac przekroczyło półmetek i wynosi od 55 do aż 90 procent.  Rozbudowa odcinków tych ulic ruszyła we wrześniu ubiegłego roku.  Nie ma obaw, że zapisany w umowie termin (z uwzględnieniem ewentualnej dłuższej zimowej przerwy) zostanie przekroczony.
   Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej)

Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej)

W dniu 14.09.2020 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu odebrał roboty dla zadania pn. „Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej). Prace trwały od 02.12.2019 r. do dn. 31.08.2020 r. W ramach zadania na ulica Radostowska zyskała  asfaltową jezdnię na odcinku pomiędzy ulicami Gajową a Działkową. Po obu stronach powstały półtorametrowe chodniki z kostki. Takie same parametry otrzymał również fragment ulicy Działkowej od Wydmowej do Radostowskiej oraz łącznik ulic Wydmowej i Radostowskiej. Na dalszym odcinku (pomiędzy ulicami Działkową a Godowską) ulica Radostowska jest ciągiem pieszo-jezdnym. Zakres zadania obejmował również wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz nowego oświetlenia. Na ul. Radostowskiej powstały również progi zwalniające.   
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul Bulwarowej w Radomiu

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul Bulwarowej w Radomiu

W dn. 21.12.2020 r. została odebrana inwestycja pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul Bulwarowej w Radomiu”, dla której inwestorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o. W ramach zamówienia w wydzielonych zatokach przy ul. Bulwarowej powstało 86 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.    
Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Prace idą zgodnie z harmonogramem, przygotowujemy się do położenia pierwszego stropu.
Przebudowa drogi- ulicy Jana Pawła II w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu w ramach projektu pn.

Przebudowa drogi- ulicy Jana Pawła II w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu w ramach projektu pn."Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobliności miejskiej na terenie Gmin

Zgodnie z harmonogamem trwają prace przy zadaniu Przebudowa drogi- ulicy Jana Pawła II w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu w ramach projektu pn."Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobliności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego". 
Przebudowa  drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek

Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek

Miło nam poinformować, iż 19.07.2017 podpisaliśmy umowę na "Przebudowę drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek".
Budowa targowiska w Jedlni - Letnisko

Budowa targowiska w Jedlni - Letnisko

 Zakończyliśmy już prace wykończeniowe w budynku socjalnym oraz elewację. Czekamy na odbiór.
Budowa drogi publicznej gminnej od jezdni łącznika w ulicy Młodzianowskiej do ulicy Wyścigowej w Radomiu

Budowa drogi publicznej gminnej od jezdni łącznika w ulicy Młodzianowskiej do ulicy Wyścigowej w Radomiu

Chcielibyśmy poinformować, iż budowa została już zakończona i odebrana.
Przebudowa chodnika w Białobrzegach

Przebudowa chodnika w Białobrzegach

Informujemy iż dnia 8.11.2016 podpisaliśmy umowę na Przebudowę chodnika w Białobrzegach
MZDiK-Budowa ul. Wiosennej w Radomiu oraz czterech ciągów pieszo-jezdnych

MZDiK-Budowa ul. Wiosennej w Radomiu oraz czterech ciągów pieszo-jezdnych

Miło nam poinformować, iż pod koniec października 2016 odebrano budowę.  
MZDiK-Budowa zatoki parkingowej przy ul. Olsztyńskiej 26 w Radomiu

MZDiK-Budowa zatoki parkingowej przy ul. Olsztyńskiej 26 w Radomiu

Nasza pierwsza budowa dla MZDiK już jest odebrana.
Przebudowa ulicy Szkolnej  w Skaryszewie

Przebudowa ulicy Szkolnej w Skaryszewie

W Skaryszewie wykonaliśmy drogę z kostki brukowej.
RADKOM-Budowa wagi najazdowej 60Mg wraz z utwardzeniem terenu dojazdu

RADKOM-Budowa wagi najazdowej 60Mg wraz z utwardzeniem terenu dojazdu

Pod koniec czerwca zakończyliśmy budowę dla spółki RADKOM.
Fundamenty pod otaczarnię

Fundamenty pod otaczarnię

Na przełomie czerwca i lipca wykonaliśmy fundamenty pod otaczarnię.
Budowa osady Leśniczego w Ruskim Brodzie

Budowa osady Leśniczego w Ruskim Brodzie

Chcielibyśmy poinfomować, iż zakończyliśmy budowę Leśniczówki w Ruskim Brodzie.
Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie- już odebrane!

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie- już odebrane!

Miło nam poinformować, iż 17.06.2015 uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie całego obiektu. Niniejszym zakończyliśmy już wszelkie prace na obiekcie.
CDiPR Słowików- prace wykończeniowe i asfalt

CDiPR Słowików- prace wykończeniowe i asfalt

Szybko zbliżamy się ku końcowi prac.
Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie

Bardzo sprawnie postępują prace przy budowie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.
Budowa świetlicy w Kłudnie

Budowa świetlicy w Kłudnie

Z dniem 08-04-2014 podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo – turystyczną w Kłudnie gm. Wieniawa”
Ośrodek sportowo-rekreacyjny w Siennie

Ośrodek sportowo-rekreacyjny w Siennie

W dniu 02-07-2014 roku rozpoczęliśmy realizację inwestycji pn: Budowa Ośrodka Sportowo- rekreacyjnego w Siennie – etap IV. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem dróg dojazdowych, parkingów, chodników i terenów zielonych na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Siennie przy ul. Szkolnej.
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha gm. Zakrzew

Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha gm. Zakrzew

Miło nam poinformować, iż w dn. 29.05.2020 r. zakończyła się budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha. Odbiór inwestycji nastąpił 10.06.2020 r. Prace polegające na budowie trwały od 23.08.2018 r. W ramach zadania powstał budynek przedszkola oraz został zagospodarowany teren wokół budynku. Powstały chodniki, drogi dojazdowe, parking, ogrodzenie, domek gospodarczy oraz trzysegmentowy plac zabaw. Powstał również nowy trawnik oraz zostały zrealizowane nasadzenia drzew i krzewów.
Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu w Mogielnicy

Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu w Mogielnicy

Niniejszym zakończyliśmy już budowę placu w Mogielnicy
Starachowice

Starachowice

Weszliśmy już również na budowę w Starachowicach pn. "Remont ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic Polnej, Przeskok i Zaułek".
PSZOK Grójec- Kobylin

PSZOK Grójec- Kobylin

Pragniemy poinformować, iz zaczęliśmy już prace na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych w Kobylinie.
Budynek Gospodarczy w Potworowie

Budynek Gospodarczy w Potworowie

Informujemy, iż zaczęliśmy budowę budynku gospodarczego w Potworowie
Rozbiórka wybranych obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. wraz z ociepleniem hydrofornii

Rozbiórka wybranych obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. wraz z ociepleniem hydrofornii

W międzyczasie zrobiliśmy niedużą rozbiórkę.
Świetlica w Kłudnie już odebrana

Świetlica w Kłudnie już odebrana

Niniejszym chcielibyśmy poinformować, iż zakończyliśmy juz realizację inwestycji pn. "Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo – turystyczną w Kłudnie gm. Wieniawa"