facebook QR

budownictwo użyteczności publicznejJesteśmy przedsiębiorstwem realizującym projekty z obszaru budownictwa użyteczności publicznej. Realizując powierzoną nam inwestycję kładziemy mocny nacisk na to, aby zaplanowana infrastruktura spełniała swoją funkcję uwzględniając jej przeznaczenie, czynniki związane z  ochroną środowiska i  bezpieczeństwem osób korzystających.

W ramach generalnego wykonawstwa realizujemy:

  • placówki oświatowe - budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów wraz z infrastrukturą sportową, dostawa elementów wyposażenia
  • placówki opieki zdrowotnej - budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów, dostarczanie rozwiązań do obiektów, w których przewidziano pomieszczenia