facebook QR

kształtowanie terenów miejskichRozbudowa ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego  w Radomiu z budową miejsc postojowych oraz rozbudową  infrastruktury technicznej towarzyszącej

Rozbudowa ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego w Radomiu z budową miejsc postojowych oraz rozbudową infrastruktury technicznej towarzyszącej

Rozbudowa ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego w Radomiu z budową miejsc postojowych oraz rozbudową  infrastruktury technicznej towarzyszącej 
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul Bulwarowej w Radomiu

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul Bulwarowej w Radomiu

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul Bulwarowej w Radomiu
Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej)

Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej)

Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej)   
Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach
Przebudowa drogi – ulicy Jana Pawła II w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika

Przebudowa drogi – ulicy Jana Pawła II w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika

Przebudowa drogi – ulicy Jana Pawła II w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014 – 2020
Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Brata Alberta w Radomiu w zakresie budowy drogi dla rowerów, chodnika i zieleńca

Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Brata Alberta w Radomiu w zakresie budowy drogi dla rowerów, chodnika i zieleńca

Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Brata Alberta w Radomiu w zakresie budowy drogi dla rowerów, chodnika i zieleńca bez naruszenia krawężnika w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020
Przebudowa chodnika przy ul. Stasieckiego od ul. Limanowskiego do MOSIRu w Radomiu

Przebudowa chodnika przy ul. Stasieckiego od ul. Limanowskiego do MOSIRu w Radomiu

Przebudowa chodnika przy ul. Stasieckiego od ul. Limanowskiego do MOSIRu w Radomiu w ramach zadania pn. „Radomski Program Chodnikowy”
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska
Przebudowa chodnika w Białobrzegach

Przebudowa chodnika w Białobrzegach

Przebudowa chodnika w Białobrzegach
Budowa targowiska w Jedlni - Letnisko

Budowa targowiska w Jedlni - Letnisko

Budowa targowiska w Jedlni - Letnisko
Budowa drogi publicznej gminnej od jezdni łącznika w ulicy Młodzianowskiej do ulicy Wyścigowej w Radomiu

Budowa drogi publicznej gminnej od jezdni łącznika w ulicy Młodzianowskiej do ulicy Wyścigowej w Radomiu

Budowa drogi publicznej gminnej od jezdni łącznika w ulicy Młodzianowskiej do ulicy Wyścigowej w Radomiu
Budowa drogi dojazdowej od ul. Starachowickiej w Radomiu

Budowa drogi dojazdowej od ul. Starachowickiej w Radomiu

Budowa drogi dojazdowej od ul. Starachowickiej w Radomiu
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej
 Budowa ulicy Kujawskiej od ul. Obrońców do działki nr 55/27 w Radomiu

Budowa ulicy Kujawskiej od ul. Obrońców do działki nr 55/27 w Radomiu

  Budowa ulicy Kujawskiej od ul. Obrońców do działki nr 55/27 w Radomiu
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400306W Nowy Dwór-Bieszków Dolny na odcinku Bieszków Dolny-Bieszków Górny

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400306W Nowy Dwór-Bieszków Dolny na odcinku Bieszków Dolny-Bieszków Górny

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400306W Nowy Dwór-Bieszków Dolny na odcinku Bieszków Dolny-Bieszków Górny
Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu w Mogielnicy

Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu w Mogielnicy

Remont ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic Polnej, Przeskok i Zaułek

Remont ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic Polnej, Przeskok i Zaułek

W zakresie inwestycji było utwardzenie nawierzchni dogowych kostką brukową, wykonanie instalacji teletechnicznych oraz wodociągu z żeliwa sferoidalnego.
Budowa Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Siennie

Budowa Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Siennie

Budowa Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Siennie
Szpital w Iłży

Szpital w Iłży

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża- rozbudowa dróg wewnętrznych, chodników, placów i parkingu oraz odprowadzenie wód deszczowych od budynków A, B, C, D w SP ZZOZ Szpital w Iłży
Wolanów

Wolanów

Zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu gminy.
Targowica w Szydłowcu

Targowica w Szydłowcu

Wykonanie zagospodarowania terenu w obrębie targowiska miejskiego w Szydłowcu
Droga i plac zabaw w Taczowie

Droga i plac zabaw w Taczowie

Park historyczny - Rycerze Bogurodzicy - 2 etap.
Parking i plac zabaw w Zakrzewie

Parking i plac zabaw w Zakrzewie

Centrum wsi Zakrzew. 2 i 3 etap [plac zabaw i parking].
Parking w Chotczy

Parking w Chotczy

Odnowa centrum wsi Chotcza Dolna.