facebook QR

Przebudowa drogi gmiennej- ul. Św. Brata Alberta w Radomiu w zakresie budowy drogi dla rowerów, chodnika i zieleńca w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na teInfromujemy, iż oferta naszej firmy została wybrana w postępowaniu: Przebudowa drogi gmiennej- ul. Św. Brata Alberta w Radomiu w zakresie budowy drogi dla rowerów, chodnika i zieleńca w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.