facebook QR

Rozbudowa ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego w Radomiu z budową miejsc postojowych oraz rozbudową infrastruktury technicznej towarzyszącejTrwają roboty  przy rozbudowie fragmentów ulic gen. Józefa Bema, gen. Jakuba Jasińskiego i gen. Józefa Sowińskiego na osiedlu XV-lecia. Zaawansowanie poszczególnych prac przekroczyło półmetek i wynosi od 55 do aż 90 procent.  Rozbudowa odcinków tych ulic ruszyła we wrześniu ubiegłego roku.  Nie ma obaw, że zapisany w umowie termin (z uwzględnieniem ewentualnej dłuższej zimowej przerwy) zostanie przekroczony.