facebook QR

Zaprojektuj i wybuduj: Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie gm. PrzytykByła to inwestycja w formule "Zaprojektuj i wybuduj", gdzie w ciągu 2 miesięcy zrobiliśmy kompletny projekt budowlany (na podstawi koncepcji i PFU) wraz z przedmiarami i kosztorysami, oraz uzyskaliśmy pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę. Na wybudowanie obiektu mieliśmy 6miesięcy. Wszystko zostało zrealizowane w terminie.