facebook QR

Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej)W dniu 14.09.2020 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu odebrał roboty dla zadania pn. „Budowa ul. Radostowskiej w Radomiu (od ul. Gajowej do ul. Godowskiej). Prace trwały od 02.12.2019 r. do dn. 31.08.2020 r. W ramach zadania na ulica Radostowska zyskała  asfaltową jezdnię na odcinku pomiędzy ulicami Gajową a Działkową. Po obu stronach powstały półtorametrowe chodniki z kostki. Takie same parametry otrzymał również fragment ulicy Działkowej od Wydmowej do Radostowskiej oraz łącznik ulic Wydmowej i Radostowskiej. Na dalszym odcinku (pomiędzy ulicami Działkową a Godowską) ulica Radostowska jest ciągiem pieszo-jezdnym. Zakres zadania obejmował również wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz nowego oświetlenia. Na ul. Radostowskiej powstały również progi zwalniające.