facebook QR

Przebudowa targowiska miejskiego w KozienicachMiło nam poinformować, iż w dn. 12.08.2020 r. została podpisana umowa z Gminą Kozienice na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”  w zakresie przebudowy targowiska miejskiego oraz dostawa i montaż wyposażenia obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2021 r.