facebook QR

Rozbudowa ulicy Piwnej i ZgodnejMiło nam poinformować, iż kolejne nasze zadnie ukończymy znacznie przed terminem. Pozostały jedynie prace porządkowe oraz nasadzenia zieleni na terenie inwestycji.