facebook QR

Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha gm. ZakrzewMiło nam poinformować, iż w dn. 29.05.2020 r. zakończyła się budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha. Odbiór inwestycji nastąpił 10.06.2020 r. Prace polegające na budowie trwały od 23.08.2018 r. W ramach zadania powstał budynek przedszkola oraz został zagospodarowany teren wokół budynku. Powstały chodniki, drogi dojazdowe, parking, ogrodzenie, domek gospodarczy oraz trzysegmentowy plac zabaw. Powstał również nowy trawnik oraz zostały zrealizowane nasadzenia drzew i krzewów.